In verbinding blijven: Friese Jeugdzorg online

Hoe kunnen we er zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen die gebruik (willen) maken van jeugdzorg, wanneer direct contact niet of beperkt mogelijk is? Hoe kunnen we er zijn in situaties waar reeds aanwezige problemen onder de huidige omstandigheden nog verder oplopen? Hoe kunnen we de juiste hulp bieden die nu nodig is?

De Friese gemeenten, SDF en het actieprogramma Foar Fryske Bern stellen met Friesejeugdzorgonline.nl een platform beschikbaar voor online zorg en samenwerking. Op dit regionale platform kunnen zorgverleners samen met ouders, kinderen en jongeren inloggen en met elkaar in contact komen. Het gebruik van het platform is gratis voor alle bij de SDF gecontracteerde aanbieders en wijk- en gebiedsteams in Friesland.

Cover Photo.png

Waar kun je gebruik van maken?


‘Friese Jeugdzorg Online’* is ingericht om zorg en ondersteuning op afstand te kunnen bieden en online samenwerking mogelijk te maken. Deelnemers kunnen in een beveiligde online omgeving gebruik maken van uiteenlopende functies (communicatie, screening en eHealth). Gebruikers bepalen zelf of ze één of meerdere functies inzetten.

*Friese jeugdzorg online is een speciale editie van Jouw Omgeving, hét platform voor innovatieve effectieve online hulp.

meeting-team-laptop-1.png

Beeldbellen

Beeldbellen via Webcamconsult in Jouw Omgeving kan op twee manieren:

Op afspraak: met de afsprakentool, plan je eenvoudig een afspraak in met je cliënt. Het online videogesprek kan gestart worden op de afgesproken tijd.

Zonder afspraak: start een videogesprek door een mail met link te sturen naar het emailadres van de cliënt. De cliënt klikt de link aan en het videogesprek gaat van start.

De deelnemers kunnen ook gezinsleden en/of professionals zijn.

Beeldbellen.png
chat.png

Chat

Chatten is een veelgebruikt interactief communicatiemiddel voor directe afstemming met cliënten en collega’s.

Chatten.png
berichten.png

Berichten

Via het platform kun je in een beveiligde omgeving berichten versturen naar cliënten of andere personen uit het netwerk van een cliënt. Het is ook mogelijk om groepsberichten aan te maken en bijlages te versturen.

KW-02.png
Krachtenwijzer.png

Krachtenwijzer

Deelnemers van Friesejeugdzorgonline.nl kunnen gebruik maken van de Krachtenwijzer. De Krachtenwijzer is een digitale screeningstool gebaseerd op de Zelfredzaamheid-Matrix. Met de screening ontstaat een gedetailleerd overzicht van de zelfredzaamheid op de belangrijkste levensdomeinen (o.a. huiselijke relaties, opvoeden en maatschappelijke participatie). Op basis van de scores op de eigen kracht en netwerkkracht wordt de reële ondersteuningsbehoefte zichtbaar en de urgentie ervan. Herhaalde screening geeft inzicht in de voortgang op basis waarvan de hulpverlening tijdig op- of afgeschaald kan worden.

Kijk voor meer informatie over de Krachtenwijzer op www.krachtenwijzer.nl

KW-01.png
Werkplan

Werkplan

Het online beschikbare werkplan geeft de mogelijkheid tot het gezamenlijk afstemmen, vastleggen en delen van werkafspraken, doelen en acties. Samen met de cliënt wordt de voortgang ervan gevolgd.

KW-04.png
ehealth-2.png

eHealth

Het platform geeft toegang tot een omvangrijke bibliotheek van (o.a. geaccrediteerde) digitale hulpmiddelen voor het werken aan doelen. De bibliotheek is gerubriceerd op thema (autisme, obesitas, scheiding, etc.), doelgroep (jongeren, ouders, zorgprofessionals, etc.) en type (audio, interactief hulpmiddel, zelfhulpmiddel, etc.)

ehealth.png

Hulp nodig?

Je vind hieronder een aantal instructievideo's om je op weg te helpen. Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar friesejeugdzorgonline@jouwomgeving.nl

Aanmelden en activeren van je account

Uitnodigen van cliënten ouders en externen